Szukaj

  Jak temperatura wpływa na natężenie ruchu w Warszawie?

  Zimno, ciepło... ale czy tłoczno? Dowiedz się w jaki sposób sprawdziliśmy wpływ temperatury na natężenie ruchu w 5 popularnych lokalizacjach Warszawy.

  Jedną z wielu możliwości wykorzystania danych lokalizacyjnych jest analiza trendów przepływu ruchu. Zdecydowaliśmy się na badanie ruchu w zależności od temperatury - pogoda to bardzo wdzięczny temat w każdej sytuacji! 

  Krok 1: Wybranie zasięgów analizy

  Do badania wybraliśmy 5 rozpoznawalnych miejsc w Warszawie. Ciemne kółka obrazują dokładne obszary brane pod lupę przez naszego analityka. Ich średnica to 200-400 metrów w zależności od lokalizacji. 

  zasiegi-1

  Krok 2: Gromadzenie danych

  Przygotowanie analizy wymagało połączenia dwóch zbiorów danych. 

  DANE MOBILNE + DANE O POGODZIE

  zbiory_2-1

  Dane o ruchu (mobilne) są to duże zbiory danych, które zawierają informacje o pojawieniu się urządzeń mobilnych w zasięgu routera wifi.
  Urządzenia mobilne, próbując znaleźć „znajome” routery wysyłają zapytania o przyłączenie się do okolicznych sieci. Urządzenia sieciowe agregują tego typu zapytania, razem z informacją o unikalnym ID urządzenia, lokalizacją i czasie, kiedy próba połączenia nastąpiła.
  Są to jedyne informacje, które nasze urządzenie przekazuje, dzięki czemu tego typu dane są zupełnie anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji właściciela urządzenia, ale w większej skali pozwalają na analizę trendów ruchu.

  Dane o warunkach pogodowych są danymi historycznymi możliwymi do uzyskania poprzez API (interfejs, który pozwala dwóm aplikacjom komunikować się miedzy sobą) udostępniany przez firmy będące w posiadaniu historycznych zbiorów danych pogodowych w wybranej lokalizacji. 

  Krok 3: Agregacja oraz analiza danych

  • Dane mobilne w stanie surowym są trudne w analizie, ponieważ sygnały wysyłane są w nieregularnych odstępach czasu od kilku urządzeń wifi jednocześnie, przez co mamy do czynienia ze znaczącym ich zaszumieniem. W celu doprowadzenia danych do formy, w której będą mogły być analizowane, muszą przejść przez wielostopniowy proces przetworzenia. Począwszy od przetworzenia adresów MAC wifi i siły sygnału na lokalizację użytkownika, przez normalizację danych do regularnych szeregów czasowych i na końcu powiązanie ruchu użytkownika ze znaną nam siatką dróg i budynków. Ponieważ to podstawa naszej działalności, w placeme opracowaliśmy silniki geoanalityczne, które przeprowadzają ten proces automatycznie.
   .....
  • Po selekcji określiliśmy stopień agregacji sygnałów - na potrzeby tej analizy zdecydowaliśmy się na wyliczenie wystąpień unikalnych urządzeń w regularnych zakresach czasowych (jedna godzina).
   ....
  • Należy tu zaznaczyć, że dane mobilne nie reprezentują pełnej populacji ludzi przebywających na danym obszarze (nie wszyscy korzystają z telefonów komórkowych , trudno jest uzyskać sygnały mobilne ze wszystkich urządzeń wifi w danej okolicy). Dlatego do oszacowania pełnej populacji stosujemy autorski model uczenia maszynowego, który porównuje charakterystykę lokalizacji i liczbę obserwowanych urządzeń ze zbiorem miejsc, gdzie jesteśmy pewni natężenia ruchu dzięki manualnym obserwacjom. Jest on w stanie wyekstrapolować wynik, biorąc pod uwagę szereg ważnych czynników jak np. to, że na terenach wiejskich liczba telefonów na człowieka jest mniejsza niż w dużych miastach.
   ....
  • Oprócz zbioru danych mobilnych przeprowadziliśmy obróbkę danych pogodowych. Zbiór ten zawiera informacje o warunkach atmosferycznych (tj. temperatura, ilość opadów, prędkość wiatru) w pięciominutowych odstępach czasowych. Podobnie jak w przypadku danych mobilnych przeprowadzono selekcję danych, w celu ustalenia wspólnych zakresów czasowych,  np. poprzez uśrednienie pomiarów w przeciągu jednej godziny. 

  Krok 4: Wizualizacja wyników

  Gdy mamy gotowe oba zbiory (natężenie ruchu i warunki pogodowe w przedziale godzinowym) możemy je połączyć w jeden zestaw danych. Tak przygotowany zbiór umożliwia wizualizację wyników. Na tym etapie najtrudniejsze jest wybranie takiej formy wizualizacji, która będzie najbardziej czytelna i zrozumiała. W placeme do szybkiego prototypowania wizualizacji najchętniej używamy Tableau, a kiedy znajdziemy format który nam odpowiada, tworzymy odpowiednią logikę w Pythonie.

  pogoda-2

   

  A poniżej dużo przyjemniejsza dla oka wizualizacja wykresu, w postaci krótkiego filmiku.
  Czy coś Was zaskakuje? 😳

  Jak temperatura wpływa na ruch

  Już teraz sprawdź, jak działa Placeme.
  Załóż darmowe konto.

  Skontaktuj się z nami

  przygotujemy dla ciebie indywidualną ofertę · znajdziemy najlepsze miejsce dla twojej działalności

  lub Zarejestruj się
  przygotujemy dla ciebie indywidualną ofertę · znajdziemy najlepsze miejsce dla twojej działalności